Chemische technologie

Kenmerkend voor Chemische Technologie is de vervaardiging van chemische producten, grondstoffen en halffabricaten op industriële schaal. Hierbij wordt hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van chemische, biochemische en/of fysische processen. Zo’n 3% van het Bruto Nederlands Product komt uit dit vakgebied. Nederland heeft een leidende positie in het bewerken, opslaan en doorvoeren van (petro)chemische producten in Europa. Deze sector is één van de speerpunten van het Nederlandse Topsectorenbeleid.

naar vacatures »

Procesmatig en complex

Binnen Chemische Technologie is de gehele waardeketen vertegenwoordigd. Zo werken we samen met bedrijven die produceren, bewerken, opslaan, distribueren of toeleverancier zijn. Het betreft hier productleveranciers, installateurs (aanleg / onderhoud) en ingenieursbureaus.
Deze ingenieursbureaus nemen in toenemende mate de gehele nieuwbouw- en onderhoudsprojecten van hun rekening (EPC) en dragen zorg voor:

 • Het ontwerp
 • De voorbereiding
 • De inkoop van onderdelen
 • Het projectmanagement
 • De constructie en inbedrijfstelling

Veel gevraagde opleidingen binnen dit vakgebied zijn Werktuigbouwkunde, Chemische Technologie, Algemene Operationele Techniek of Elektrotechniek.

Vanuit onze opdrachtgevers is er veel vraag naar technici die (enige) ervaring hebben met:

 • Ontwerpen en berekenen (HTS/TU)
 • Begroten, voorbereiden en calculeren van projecten (MTS/HTS/TU)
 • Inbedrijfstelling/service en maintenance (MTS/HTS)

Enkele bedrijven die wij tot onze klanten mogen rekenen:

 • Frames
 • Tebodin
 • Owens Illinois
 • Fabricom
 • Stork

What's up!