Vakgebieden

TRIUS ziet de technische sector als verschillende waardeketens die met elkaar verbonden zijn. Binnen elk proces of project heb je te maken met verschillende technische vakgebieden. Met elk haar eigen rol, toegevoegde waarde en plek in de waardeketen.
Binnen de technische sector bedienen wij primair een zestal vakgebieden waar de verschillende waardeketens samenkomen.