TiiM

Trius Innovatie & Inspiratie Meetings

De kunst van veranderen ligt in loslaten. De kunst van veranderen ligt in loslaten.

Periodiek organiseren we bijeenkomsten met klantgroepen waar innovatie & inspiratie elkaar vinden. Op uitnodiging in kleine en besloten setting. Interessante sprekers en deelnemers inspireren elkaar op het vlak van recruitment, human resources en carrière. TRIUS innoveert en laat klanten hierin meedenken en er vorm aan geven. Samen komen we tot een andere invulling van arbeidsbemiddeling. Samen fundamenteel het recruitment-landschap veranderen. Dat vergt visie, lef, daadkracht en doorzetting!

Deelnemen aan TiiM's betekent out-of-the-box denken, leren van anderen, feedback geven en ideeën genereren om het anders te doen. Kleine en grote stappen zetten; in ieder geval een volgende.

"Wat heb ik er aan?"

Een vaak opkomende gedachte. Denk eens anders. Denk aan geven. Geef je gedachte, je beste idee, je vergezicht, de ruimte. Deel deze met anderen. Stimuleer elkaar daarin. Dat geeft een ongekende energie. Energie die nodig is om zaken fundamenteel te veranderen.

Arbeidsbemiddeling anders vormgeven is mogelijk! Doe je mee?!

Anders denken verplicht!
Anders denken verplicht!