Privacy

Privacy Verklaring

Gewaarborgd!
Gewaarborgd!

Persoonsgegevens die wij verwerken

TRIUS Polytechniek verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn wij ook verplicht te vermelden welke, volgens deze wet bijzondere persoonsgegevens, wij opslaan. TRIUS Polytechniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- ras (indirect en alleen als gevolg van de door jou verstrekte je profielfoto / kopie identiteitsbewijs)
- burgerservicenummer, BSN (alleen in geval van loondienstverband als wettelijke belastingplicht)

Waarom we gegevens nodig hebben

TRIUS Polytechniek verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om onze diensten bij je aan te bieden/te verzorgen
- TRIUS Polytechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

TRIUS Polytechniek zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze dienstverlening is doorlopend en staan op ieder moment aan jou ter beschikking zolang wij over je gegevens beschikken.

Delen met anderen

TRIUS Polytechniek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TRIUS Polytechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

TRIUS Polytechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. TRIUS Polytechniek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

TRIUS Polytechniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: 079-361910 of via info@trius.nl

Wees bewust.
Wees bewust.