Statistieken Online & Real-time.

Kwanitatief, kwalitatief en in tijd geplaatst: Alles weten over kandidaten, vacatures en het recruitmentproces.

Meten, weten, verbeteren!
Meten, weten, verbeteren!

Waardevolle inzichten

Uw organisatie ontvangt van TRIUS kandidaten voor uw vacatures. De unieke geautomatiseerde manier waarop dit gebeurt geeft zeer waardevolle inzichten. TRIUS analyseert voor haar opdrachtgevers de data die het recruitmentproces genereert en maakt deze online en real-time beschikbaar. Deze informatie geeft een open inzicht in de kwaliteit van de de kandidaten van TRIUS en de gemaakte matches. Daarboven verschaft het inzichten in de performance van uw organisatie daar waar het gaat om het recruitment proces. De statistieken geven antwoord op vragen als: Hoe worden kandidaten van TRIUS in mijn organisatie beoordeeld? En waarop? En door wie? Hoeveel tijd neemt dit in beslag en hoeveel tijd gaat er onnodig verloren? Wat is de kwaliteit van de kandidaten van TRIUS?

Hoe beoordelen deze kandidaten mijn vacatures? En waarop? En hoe is de match met de kandidaten? Hoe is het met de populariteit van mijn vacatures en mijn bedrijf?

U krijgt inzichten op basis van kwalitatieve, kwanitatieve analyses die ook nog in tijd geplaatst worden. Zo monitort u het verloop van de performance over zelf te bepalen tijdspannen. Altijd realtime en online!

Ook krijgt u inzicht in de waardering van uw vacatures door kandidaten en de manier waarop uw de vacatures en uw bedrijf aantrekkelijker kunt presenteren.

Statistieken worden tevens vergeleken met die van alle andere klanten van TRIUS en geven u daarmee een inzicht in uw relatieve performance. Op verzoek zelfs met door u gedefinieerde peer-groepen. Volledig anoniem, dat spreekt voor zich!

Zicht op het recruitmentproces.
Zicht op het recruitmentproces.